top of page

lek. Łukasz J.Bartkowiak - specjalista laryngolog - publikacje medyczne

 • Postępowanie w płynotoku usznym. Post. Chir. Głowy i Szyi W.Szyfter, P.Dąbrowski, Ł.Bartkowiak, J.Jackowska.

 • Paragangliomas of the neck. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. W.Szyfter, T.Kopeć, Ł.Bartkowiak

 • Przyzwojaki kości skroniowej - dylematy operacyjne. Ł.Bartkowiak, T.Kopeć, P.Dąbrowski, W.Szyfter.

 • Postępowanie w przypadkach przewlekłego zapalenia ucha środkowego. Post. Chir. Głowy i Szyi P.Dąbrowski, A.Kruk-Zagajewska, Ł.Bartkowiak, J.Jackowska, D.Mielcarek-Kuchta, W.Szyfter

 • Wybór techniki operacyjnej w leczeniu przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem. Post. Chir. Głowy i Szyi W.Szyfter, P.Dąbrowski, D.Mielcarek-Kuchta, Ł.Bartkowiak, J.Jackowska

 • Leczenie endoskopowe brodawczaków odwróconych nosa i zatok przynosowych.D.Mielcarek-Kuchta, M.Leszczyńska, Ł.Bartkowiak, W.Szyfter

 • Perlaki szczytu piramidy kości skroniowej. P.Dabrowski, D.Mielcarek-Kuchta, J.Jackowska, Ł.Bartkowiak, W.Szyfter.

 • Sprawozdanie z I Sesji Internetowej pt. "Operacje otolaryngologiczne na żywo". Otolar. Pol. W.Szyfter, Ł.Bartkowiak.

 • Zwężenie krtaniowo-tchawicze w przebiegu choroby Riedla. A.Kruk-Zagajewska, M.Ruchała, Ł.Bartkowiak, W.Szyfter.

 • Glomus tympanicum ucha środkowego - taktyka postępowania. T.Kopeć, M.Wróbel, Ł.Bartkowiak, W.Szyfter.

 • Leczenie operacyjne włókniaka młodzieńczego z wykorzystaniem embolizacji. T.Kopeć, Ł.Borucki, R.Juszkat, Ł.Bartkowiak, W.Szyfter.

 • Analysis of the quality of life in patients after surgical disobliteration of carotid artery stenosis. B.Ryglewicz, Ł.Bartkowiak, M.Pawlun, Ł.Dziciuchowicz

 • Clinical experience of Poznan University of Medical Sciences ENT Department in the treatment of otitis secretoria. M.Grzegorowski, I.Chwirot-Głyda, Ł.Bartkowiak.

 • Naczyniaki u dzieci w materiale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej w latach 1975-2005.M.Grzegorowski, I.Chwirot-Głyda, Ł.Bartkowiak.

bottom of page